2012 YILI İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI
__________________________________

OCAK 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (01) SYDD Mütevelli Heyeti Üye seçimi
Karar (02) Çamlıhemşin Şenyuva İlk.Ok. Tahsisin REDDİ
Karar (03) Adacami HES Zemin altı Enerji Geçiş Hakkı
Karar (04) Klor cihazı takılacak su depo öncelik kriterleri
Karar (05) Denetim Komisyonu
Karar (06) Sözleşmeli Teknik Personel ile 1 Avukatın Ücretinin belirlenmesi
Karar (07) 2 adet THS.dahil Kadro İptal ve İhdası
Karar (08)Şartlı Bağış (Çamlıhemşin Topluca Okul Yapımı Ödeneği)

__________________________________

ŞUBAT2012 MECLİS KARARLARI

Karar (09) Güneysu şantiye Sahası Taşınmaz kamulaştırma
Karar (10) Güneysu ve İkizdere Taşınmaz Takası
Karar (11) Rize Üniversitesine Tahsis Güncelleme (Isırlık)
Karar (12) Güneysu İlçe Emniyet Amirliği Taşınmaz kamulaştırma
Karar (13) Makine Ekipman Kiralama Birim Fiyatları
Karar (14)Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları
Karar (15)Kaçkarbir Birliğine Kurucu üye olunması
Karar (16)Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (17)Birlikleree Yardım Ödeneğinden, Şantiyelere Araç Kira 310 ve Kamulaştırma için 300 ödenek aktarılması
Karar (18) Mart 2012 toplantı tarihinin belirlenmesi

__________________________________

MART2012 MECLİS KARARLARI

Karar (19) Derepazarı SYDD ne Yeni Üye Seçimi
Karar (20) Hasata Hakları Kuruluna Yeni Üye
Karar (21) Çayeli Buzlupınar Köy İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (22) Milli Eğitim - Spor Müdürlüğü Ödenek aktarılmasıı
Karar (23) Müdür İhdas, Şef İptal ve Güneysu İhdas
Karar (24)Mimar ve Mühendis İptal ve İhdas
Karar (25)İl Özel İdaresi Logosu Belirlenmesi
Karar (26) THS dahil 4 adet Kadro İptal ve İhdası
Karar (27) AB Projesine Katılım ve Eşfinansman Ödeneği
Karar (28) Camiönü mah. Yurt binası satılması.
Karar (29) İyidere SYDD ne Yeni Üye Seçimi
Karar (30) İl Özel İdaresinin 2011 Faaliyet Raporunun kabul edildiği
Karar (31) İl Özel İdaresi 2011 Yılı Kesin Hesaplarının Kabul edildiğine.
Karar (32) Ardeşen Belediyesine 165 m2 Arsa Satışı

__________________________________

NİSAN2012 MECLİS KARARLARI

Karar (33) İl Encümeni Seçimi
Karar (34)İhtisas Komisyonları seçimi
Karar (35) Doğ.Krd.İl.Kalk.Brl. RİYAD Fuarı üye belirlenmesi
Karar (36)Bir Mühendis Kadrosu İptal ve İhdas
Karar (37)Ardeşen Eskiarmutluk köyü bağlısının isim değişikliği
Karar (38)Şef Kadrosu İptal ve İhdası
Karar (39)Avrupa Bölgeler Asamblesi Top Üye Seçimi
Karar (40)Bir Teknisyen Kadrosu İptal ve İhdas
Karar (41) Özel İdare Hiz.Bin. (B) Blok Kiralama izni
Karar (42)Karar 2012 Yılı Etüt ve Bakım-Onarım Programı
Karar (42) - Eki -- İl Özel İdaresi 2012 Yılı Bakım Onarım Programı
Karar (42) - Eki -- İl Özel İdaresi 2012 Yılı Önetüt Programı
Karar (43)İçmesularının Kont. Su Kanal ve Çevre Sağlık Komisyonuna

__________________________________

MAYIS2012 MECLİS KARARLARI

Karar (44)Ardeşende ATALAR adıyla yeni köy kurulması
Karar (45)Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (46)Ödenek dağıtım kriterleri - Plan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (47) Gıda, Hayvancılık ve Tarım İl Müdürlüğü araç alımı Tarım Komisyonuna Sevki
Karar (48) İki Mühendis Dolu Kadrosu İptal ve İhdas
Karar (49) Yeni Kurulan Birimlere Ödenek aktarılması
Karar (50)İlçelere Ödenek dağıtım kriterleri
Karar (51)Tarım Müdürlüğüne alınacak araçların belirlenmesi
Karar (52)İçmesuları Komisyon Çalışmalarına süre verilmesi
Karar (53) Fındıklı Çağlayan köyü İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (54) ÇayeliÇataldere ve Yenice köyü İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (55) Özel İdaresine Ait Yetiştirme Yurdu Binasının Aile ve Sos. Polk.Müd.Tahsisine
Karar (56)Birliklerce Özel İdaresine şartlı bağış yapılan İş Makinelrinin görüşülmesi
Karar (57) İl Özel İdaresine Ait Menkul ve Gayrımenkul-Emlak ve Gelir Komisyonuna Sevki
Karar (58) Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak - Turizm Komisyonuna Sevki

__________________________________

HAZİRAN 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (59) Pazar Handağı İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (60) Öz-Hur Çay Mevzi İmar Planı - İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Sevki
Karar (61) Ödenek Aktarımı - Plan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (62) Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (63) Çay fabrikaları Baca hava Kirliliği Komisyonuna Sevki
Karar (64) Yeni Kadro İhdası ile Boş Dolu Kadro İptal ve İhdası
Karar (65) Sosyal Denge Tazminatı
Karar (66) Kapalı Ceza Evi - İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Sevki
Karar (67) İl Özel İdaresine Ait Menkul ve Gayrımenkul-Emlak ve Gelir Komisyonuna Süre Uzatımı
Karar (68) İçmesularının İyileştirilmesi Komisyonlara Süre Uzatımı
Karar (69) Kaçkarbir Birliği Tüzüğü madde kabulü
Karar (70 ) Merkez İlçe SYDD ne Yeni Üye Seçimi
Karar (71) Turizm Komisyonu Çalışmaları

__________________________________

TEMMUZ 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (72) Çamlıhemşin Topluca İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (73) Kalkandere Açık Ceca İnfaz Kurumu Uygulama İmar ve Nazım Planı Onayı
Karar (74) Fındıklı Anadolu İmam Hatip lisesi için Kamulaştırma
Karar (75) Fırtına Vadisi Recep Yazıcıoğlu Spor Kompleksi DOKA Eş Finasman
Karar (76) Güneysu Çamlıca ÖZHUR ÇAY İmar Planı ile Nazım Planı Onayı
Karar (77) Yeni Kurulan Birimler için Ödenek Aktarılması
Karar (78) Kalkandere Hüseyinhoca Akım Enerji HES Uygulama İmar Planı
Karar (79) Çay fabrikaları Baca hava Kirliliği Komisyonuna Sevki
Karar (80) İçmesularının İyileştirilmesine ilişkin çalışmalar
Karar (81) Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (82) İl Genel Meclisi 2012 Yılı Tatil ayının belirlenmesi.
Karar (83) Turizm Noktaları Altyapı Çalışmaları - Turizm Komisyonuna Sevki
Karar (84) Fındıklı Sulak Kanalizsayon Projesiı - Su Kanal Hiz.Komisyonuna Sevki
Karar (85) (Olağanüstü) Merkez ilçede 2 ayrı Okul Alanı Tahsisi (Milli Eğt.Bak.)

__________________________________

AĞUSTOS 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (86) 2012 yılına ek ödenek verilmesi- Palan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (87) 2012 Bütçe tertibine diğer tertiplerden ödenek aktarılması- Palan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (88) 2012 İyidere K.H.G.B ile DOKA arasında imzalanan projeye ortak olunması- Palan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (89) Çayeli İlçesi derecik Köyü şartlı bağış- Palan Bütçe Komisyonuna Sevki
Karar (90) Pazar ilçesi Soğuk Hava deeposu imar Planı - İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Sevki
Karar (91) Çayeli Yeşiltepe Topluca İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (92) Rize İli 2012 Yılı Köydes Projeleri Etüt Programına alınması
Karar (92) -Ek-1 -- Rize İli 2012 Yılı Köydes Kapsamındaki Yol Projeleri Etüt Programına alınması
Karar (92) -Ek-2 -- Rize İli 2012 Yılı Köydes Kapsamındaki Su Projeleri Etüt Programına alınması
Karar (93) Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (94) Derepazarı Yanıktaş Zümrüdü Anka Kira süresi Uzatımı Emlak Gelir Komisyonuna
Karar (95) Özel İdaresine Ait Yetiştirme Yurdu Arsasının Aile ve Sos. Polk.Müd.Tahsisine
Karar (96) Yol Kullanım İzin Talebi Yol Ulaşım Hiz.Komisyonuna
Karar (97) Rize Turizm Yolu Güzergahının Belirlenmesi ve Etüt Programına Alınması
Karar (98) Konkosor Tesislerinin Su kullanımı ve Kirliliği (Su kanal ile çevre Sağlık Koms.)
Karar (99) Rize Turizm Yolu Güzergahının 2012 Yılı Yapım, Bakım Onarım Programına Alınması
Karar (100) Turizm Noktaları Altyapı Çalışmaları
Karar (101) Çay Fabrika Bacaları Çevre Kirliliği
Karar (102) 2012 Yılı Ek Bütçesi
Karar (103) Ödenek Akatımı

__________________________________

EYLÜL AYI MECLİS TATİLİ

__________________________________

EKİM 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (104) Mesleki Eğitim Kursiyerleri
Karar (105) Fındıklı Sulak Foseptik Arıtma İnşaatı
Karar (106) İkizdere Rüzgarlı İçme suyu Memba Tahsisi
Karar (107) Farkındalık için Farklı Bakabilmek (ÖDES Proje Sunumu)
Karar (108) İl Özel İdaresi LOGO belirlenmesi.
Karar (109) Pazar Yemişli Soğuk Hava Deposu İmar Planı Onayı
Karar (110) Çamlıhemşin Ayder Sondaj Alanı Kamulaştırma Talbi
Karar (111) İyidere Pleki mağarası DOKA Eşfinasman
Karar (112) Çayeli Derecik Şartlı Bağış
Karar (113) Konkasör Tesisleri Çevre Kirliliği,
Karar (114) Coğrafi Bilgi Sistemi, Hizmeti Komisyonlara Sevk
Karar (115) 2011-56 sayılı Kamulaştırma Kararında Parsel Düzeltmesi
Karar (116) AER'a İl Özel İdaresi olarak Üye olunulmasının kabul edildiğine.
Karar (117) Karar 2012 Yeniyol, Etüt ve Bakım Onarım Programı İLAVE
Karar (118) İçmesuyu Analiz Ücretlerinin Su Kanal Hiz.Müd.ne devri

__________________________________

KASIM 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (119) 2013 Yılı Bütçe Tasarısının Komisyona sevki
Karar (120) Milli Eğitim Danışma Kurulu'na Üye Seçimi
Karar (121) Ardeşen Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyetine Üye Seçimi
Karar (122) İyidere İlçesi Hazar mahallesindeki 2 dönümlük taşınmazın satılması (Emlak Gelir Kom. Sevk)
Karar (123) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ödenek Aktarımı
Karar (124) Rize Belediyesine 1 adet kamyonun bedelsiz devrine
Karar (125) Coğrafi Bilgi Sistemi
Karar (126) Ardeşen KAÇKARBİR Birliği Üye Seçimi
Karar (127) Üniversiteye Taşınmaz Tahsisi Komisyonuna Sevki
Karar (128) Yatırım için İnceleme Komisyonu Kurulması
Karar (129) Ayder Jeotermal Alanında Kamulaştırma yapılması
Karar (130) Pazar İlçesi, Yücehisar Köyü,Yeşiltepedeki taşınmazın satın alınması
Karar (131) 115 sayılı Kamulaştırma Kararında Düzeltme
Karar (132) 2013 YIlı Bütçesi KABUL

__________________________________

ARALIK 2012 MECLİS KARARLARI

Karar (133) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ödenek Aktarımı
Karar (134) Çaysan hisselerinin Satımının Plan Btçe Kom.Komisyona sevki
Karar (135) Ardeşen İlçesi Fırtına mahallesindeki 678,78 m² taşınmazın kamulaştırılması(İmar BayındırlıkKom. Sevk)
Karar (136) 2012 Yol Programına İlave (Komisyona sevk)
Karar (137) 2012 Yol Programına İlave Kabul
Karar (138) 2013 yılı Etüt Programının Komisyona Sevki
Karar (139) Özel İdare Norm Kadro Değişikliğinin Kabulü
Karar (140) Makine Parkındaki 7 Aracın Bedelsiz Devrine
Karar (141) Çaysan Hisse Satışının Kabulü
Karar (142) Ardeşen İlçesi Fırtına Mahallesinde 678,78 m taşınmazın kamulaştırılmasının kabulü
Karar (143) Ardeşen İlçesi Işıklı Çay Fabrikasının İmar Planının Onayının Komisyona Sevki
Karar (144) Merkez İlçe, Bıldırcın köyünde Konut Alanı İmar Planının Onayının Komisyona Sevki
Karar (145) İkizdere Güneyce Varda İçmesuyu Birliğine İl Özel İdaresi Ortak Olunmasının Kabulü
Karar (146) Doğu Karadeniz Turizm Yolu Güzergahı 97 sayılı Kararda Değişiklik
Karar (147) İlçelerde Kültürel Sergi (Turizm Komisyonuna Sevki
Karar (148) (Olağanüstü ) Ardeşen Işıklı Çay Fabrikası Uygulama İmar Planı Onayı

__________________________________