2013 YILINA (DÖNEMİ) AİT İL GENEL MECLİSİ
AYLIK TOPLANTIGÜNDEMLERİ


_________________________________________

OCAKAYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ


1. Birleşim : 07 Ocak 2013 Meclis Gündemi
2. Birleşim : 08 Ocak 2013 Meclis Gündemi
3. Birleşim : 09 Ocak 2013 Meclis Gündemi
4. Birleşim : 10 Ocak 2013 Meclis Gündemi
5. Birleşim : 11 Ocak 2013 Meclis Gündemi

_________________________________________

ŞUBAT AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

1. Birleşim : 04 Şubat 2013 Meclis Gündemi
2. Birleşim : 05 Şubat 2013 Meclis Gündemi
3. Birleşim : 06 Şubat 2013 Meclis Gündemi
4. Birleşim : 07 Şubat 2013 Meclis Gündemi
5. Birleşim : 08 Şubat 2013 Meclis Gündemi

_________________________________________

MART AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

1. Birleşim : 01 Mart 2013 Meclis Gündemi
2. Birleşim : 04 Mart 2013 Meclis Gündemi
3. Birleşim : 05 Mart 2013 Meclis Gündemi
4. Birleşim : 06 Mart 2013 Meclis Gündemi
5. Birleşim : 07 Mart 2013 Meclis Gündemi

_________________________________________

NİSAN AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

_________________________________________

MAYIS AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

_________________________________________

HAZİRAN AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

_________________________________________

TEMMUZ AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

_________________________________________

AĞUSTOS AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

_________________________________________

EYLÜL OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ

EKİM AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

KASIM AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ

ARALIK AYLIK TOPLANTI GÜNDEMLERİ